nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 
Boeklancering
On the Soft Edge of Space - Marleen Sleeuwits
Met inleidende woorden van Basje Boer en Edo Dijksterhuis
English below

Donderdag 21 januari 2016
Aanvangstijd 19:30 uur
Entree gratisMet veel trots nodigen we u uit voor de lancering van een publicatie van 276 pagina’s met werk van Marleen Sleeuwits. Een boekwerk dat je ervaart als haar eerste overzichtstentoonstelling en een uitbundige viering van haar talent. Het is een pleitbezorger geworden voor het doorwrochten van je leefomgeving, of het nu gaat om een terloopse bewustwording of een diepgravende beleving. Een kunstenaarsboek pur sang waarin het boek als een extra dimensie wordt toegevoegd aan de beleving van haar werk.

Uitgegeven door Onomatopee en vormgegeven door Karin Mientjes van Collective Works.
Edo Dijksterhuis
, Basje Boer en Freek Lomme schreven de teksten.


Programma:
19.30-20.00 Inloop
20.00-20.30 Welkom door LhGWR met mini-programma: Basje Boer leest een gedicht voor, er vindt een kort interview plaats met Marleen Sleeuwits door Edo Dijksterhuis over het ontstaan van het boek en tot slot een dankwoord van Marleen Sleeuwits die het eerste boek zal aanbieden. 
20.30- 21.30 Borrel 
Interior no. 48 - Marleen SleeuwitsFreek Lomme:

" In dit experimentele boek plaatst kunstenaar Marleen Sleeuwits, bekend van haar fotografie, objecten en installaties, een vier-traps voorstelling van ruimte: van platte afbeeldingen geplaatst in een schaalmodel, naar de foto’s gemaakt in dit schaalmodel en, tot slot, de samenkomst in dit boek. De ruimten houden het midden tussen een museum, een lobby en een passage: ruimten die we kennen als ruimten voor bezinning, wachten of verplaatsing. De casco gesteldheid van de ruimten is hard en sober, geeft  weinig houvast: de ruimte die je voor je ziet en de ruimte buiten je zichtveld, voorgrond en achtergrond, lijken te worden geabsorbeerd in een tijdloos vacuüm.

Meer nog dan tijd die ons gegund is, lijkt ruimte eindeloos: er ligt immers ruimte voorbij ons zichtveld, in het terrein van onze voorstelling. In deze voorstelling ligt veel van ons verlangen besloten. Maar wat graag willen we uitreiken naar tastbare aanleidingen om het sobere of kale of kille leven te activeren: een houvast die in de ruimten in dit boek niet gegeven is.

De hier afgebeelde ruimten zijn innemende ruimtes die vragen om contact. Zo is het boek als ruimte een uitdagende omgeving. Terwijl we door deze ruimten bladeren, kunnen we onze voorstelling van zaken scherpen: wanneer gaan deze ruimten leven en wie neemt dit onder zijn hoede: de ruimte, of de gebruiker. Zo beroerd Sleeuwits de vraag hoe we in dit soort ruimten zachtmoedigheid kunnen vinden. On the Soft Edge of Space is een visueel experiment en een uitdaging aan ons voorstellingsvermogen."


Edo Dijksterhuis:

"In dit boek voegt Sleeuwits een extra laag toe aan haar werk, om ons zo te voorzien van nog een twist. Ze heeft miniatuurversies van haar werken weergegeven in een groot schaalmodel die lijkt op een museum. Beeld voor beeld leidt ze ons door een opeenvolging van witte ruimtes. De werken krijgen zo een fysieke aanwezigheid louter doordat ze op de muur zijn gehangen, ook al is dit in werkelijkeheid een kniehoge kartonnen reproductie. De schaal dicteert hier de impact. De kleinere, schets-achtige foto's doen een beroep op de geest en dagen het oog uit om langs de randen en vormen te dwalen. De grotere, monumentale werken doen een beroep op het lichaam en nodigen uit om de ruimte te betreden. In het boek wisselen deze sensaties elkaar eindeloos af. Er is geen uitgang in dit doolhof, dus nogmaals worden we gevangen in ons eigen fysieke omhulsel. "Booklaunch
On the Soft Edge of Space - Marleen Sleeuwits
With introductions by Basje Boer and Edo Dijksterhuis
English

Thursday 21 January 2016
Start 19:30 uur
Entrance free
We cordially invite you to the launch of Marleen Sleeuwits’s first photo book. A book that can perceived as her first retrospective and an exuberant celebration of her talent. It advocates the comprehension of our environment, whether it's a passing awareness or a profound experience. It’s an artist book par excellence that has become an extra dimension to the experience of her work.

Published by Onomatopee, designed by Karin Mientjes (Collective Works), texts by Edo Dijksterhuis,Basje Boer and Freek Lomme.

Program:
19.30-20.00 Doors open
20.00-20.30 Welcome by LhGWR with mini-program: Basje Boer will read a poem and there wille be a brief interview with Marleen Sleeuwits by Edo Dijksterhuis about the origins of the book and finally a word of thenks by Marleen Sleeuwits.
20.30- 21.30 Drinks 

Interior no. 48 - Marleen Sleeuwits


Freek Lomme:

"Artist Marleen Sleeuwits, known for her photography, objects and installations, takes this experimental book to propose a four-tiered representation of space: starting with two-dimensional images of space, that are then placed in a scale model, to the photos taken inside this model and, finally, to their convergence in this book. The spaces could be anything from a museum to a lobby or a passageway: locations we know as places for contemplation, for waiting or for movement. The condition of the spaces’ bare walls is hard and sober, offering little support: the space you see in front of you and the space outside your field of view, foreground and background, seem to be absorbed in a timeless vacuum.

Surely there is space beyond our sight, in the realm of our imagination, containing much of our desire. How we would love to reach out for tangible attachments to activate the bare, cold or sober life: a supportive foundation not to be found in the spaces this book contains.

Depicted here are immersive spaces, waiting for someone to come and touch base. This way the book, as a space, is a challenging environment. As we leaf through these rooms, we can sharpen our view of the world: when will these spaces come to life and who will lead the way: the room, or the user? Sleeuwits touches upon the question how we might find consideration in such places. On the Soft Edge of Space is a visual experiment and a challenge to our imagination."


Edo Dijksterhuis:

"In this book Sleeuwits adds another layer to her work, providing us with one more twist. She has displayed miniature versions of her works in a model of what looks like an elaborate gallery. Picture by picture she walks us through a succession of white cubes. The works gain a physical presence merely by virtue of being hung on a wall, even if it’s a knee-high cardboard reproduction of one. Size matters here and dictates the impact. The smaller, sketch-like photographs appeal to the mind, challenging the eye to glide along edges and shapes. The larger, monumental ones appeal to the body, inviting us to step into the chamber beyond the glass. Within the model these sensations alternate endlessly. There is no exit from this maze, so once again we’re trapped in our own physical shell." 
     
 
     
  Met regelmaat vinden er allerlei activiteiten plaats bij LhGWR die voor iedereen toegankelijk zijn.
19-02-2017, 12:00-17:30
Fotoboek!Archief

04-02-2017, 15:00-17:00
Collectors Talk

21-01-2017, 15:00-17:00
Collectors Talk

27-01 / 30-01 2017
Book Case Study VI

10-12-2016, 15:00-17:00
Book signing Lana Mesic

21-01-2016, 19:30-21:30
Boeklancering
Marleen Sleeuwits


19-12-2015, 15:30-17:00
Rondleiding Lana Mesic

15-09-2015, 13:00-15:00
Lezing Cristina de Middel

15-09-2015
Lecture Day BCS V

14 t/m 17 sept 2015
Book Case Study V

05-09-2015
Museumnacht

01-07-15
Boekpresentatie
Trapped in Suburbia


29-05-15
Hoogtij

06-06-2015
Finissage '6'

11-04-15
Finissage Alexandra Crouwers / Presentatie Salvo

06-03-16
Hoogtij

15-02-15
Fotoboek!

17-01-14
Rondleiding en finissage: Sjoerd Knibbeler | Lucian Wester

28-11-15
Hoogtij

09-11-14
Art Walk With Me

08-11-14
Lancering publicatie Miriam Donkers

25-10-14
Finissage: Doug's cabin | Karianne Bueno

13-09-14
Artist Talk: Kim Knoppers + Karianne Bueno

16 t/m 19 sept 2014
Book Case Study IV

26-09-14
Hoogtij

28-09-14
Art Walk With Me

30-08-14
Artist Talk: Taco Hidde Bakker + Stephan Keppel

21-06-14
Artist Talk Maurice van Es

29-06-14
Art Walk With Me

25-05-14
Art Walk With Me

30-05-14
Hoogtij

27-04-14
Art Walk With Me

12-04-14
Rondleiding met Marleen Sleeuwits en Mémé Bartels


11-04-14
Atist Talk met Marleen Sleeuwits en Mémé Bartels o.l.v. Edo Dijksterhuis

14-02-14
Context!
met Sarah Carlier, Jan Rosseel, Joyce Roodnat en Sara-Lena Maierhofer


07-03-14
Hoogtij

13-12-13
Talk with Nadine Stijns and Xiaoxiao Xu

22-11-13
Multiple Booklaunch Satellietgroep

29-11-13
Fundraise Karaoke tijdens Hoogtij

27-10-13
Art Walk With Me

27-09-13
Boeklancering Nadine Stijns
Unseen Photo Fair


27-09-13
Artist talk Lana Mesic
Unseen Photo Fair


27-09-13
Hoogtij

29-09-13
Art Walk With Me

03-09-13 t/m 06-09-13
Book Case Study

07-07-13
Rondleiding met aanvullend programma

30-06-13
Art Walk With Me

14-06-13
Boekpresentaties:
Daan Paans
Niels Blekemolen
Indre Klimaite


26-05-13
Wood-Collar In het Kader van Liefhertje

26-05-13
Art Walk With Me

31-05-13
Hoogtij

12-05-13
Rondleiding

14-04-13
Hanemaai In het Kader van Liefhertje

08-03-2013
Tentoonstelling HKU
tijdens Hoogtij #32


16-02-13
Rondleiding | Presentatie | Discussieavond

01-02-13
Presentatie De Intuitiefabriek

27-01-13
De Intuitiefabriek In het Kader van Liefhertje
 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.