nieuws
kunstenaars
tentoonstellingen
activiteiten
beurzen
informatie
LhGWR
Stationsweg 137
2515 BM Den Haag
070 3886585

info@lhgwr.com

 Nieuwe openingstijden
Do - Za 12.00 - 18.00 uur
Alleen geopend tijdens tentoonstellingen
 
 
 
     

 
     
 
Talk with Nadine Stijns and Xiaoxiao Xu

Vrijdag 13 december
Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur

(English below)

Samen met ENFiD NL nodigen wij u van harte uit voor een avond gevuld met presentatie en debat. Vrijdag 13 december zullen Nadine Stijns en Xiaoxiao Xu vertellen over hun tentoonstellingen, en zullen drie representanten van de Filipijnse gemeenschap in Nederland het woord nemen. Tijdens deze avond willen we u een inzicht verschaffen in de consequenties van migratie en inzoomen op de huidige situatie van Filipijnse arbeidsmigranten in Nederland. De politieke agenda staat vol met relevante onderwerpen zoals de strafbaarstelling van illegaliteit en de aanstelling van de Commissie "Dienstverlening aan huis' door minister Asscher. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn en bij te dragen aan het gesprek.

Met Nadine Stijns, Xiaoxiao Xu, Jonaida Santos van United Migrant Domestic Workers, Grace Cabactulan van Stichting Habagat en Rohlee de Guzman van ENFiD NL.
Met speciale dank aan ENFiD NL.


Inleiding

Drie weken geleden waren we er nog vol van, Haiyan trok over de Filipijnen en verwoeste alles wat op zijn pad kwam. Er ontstonden overal persoonlijke initiatieven om geld in te zamelen en er volgde een nationale inzamelactie op televisie. Even leek het er op dat ons jaarlijks terugkerende moment van barmhartigheid Serious Request, iets vroeger in het jaar plaats vond. We stortten meer dan 33 miljoen euro op giro 555 en lieten elkaar via deze weg weten dat de gevolgen van Haiyan ons naar de strot greep. Maar nu, drie weken later, proberen we het verlies van één van de grootste helden van onze tijd collectief te verwerken. Alle televisieprogramma's zijn inmiddels gevuld met het overlijden van Mandela. Zo gaan die zaken nu eenmaal, en dat kunnen we onszelf ook moeilijk kwalijk nemen; Haiyan is uitgeraasd, en Haiyan was de waan van de dag. Wat betreft de Filipijnen is alles weer bij het oude, we horen er eigenlijk niets van.

Filipinos sneeuwen al jaren onder. Ze verdwijnen op de achtergrond door 'politieke hardschreeuwers' die ons problemen rondom de toestroom van Oost-Europese arbeiders opspelden, of de groeiende wens om op basis van geloofsovertuiging de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt af te sluiten. Ze sneeuwden onder door de waan van de dag. Een Filipijnse arbeidsmigrant heeft ook geen nieuwswaarde en ze zitten ons niet in de weg. Filipinos komen namelijk niet met velen tegelijk, ze rijden niet dronken door de stad en ze brengen geen vreemd geloof met zich mee. Ze zijn lief en zorgzaam, en ze leveren een bijdrage aan onze economie door onze kinderen op te vangen, ons huis schoon te maken en door meer van deze uiterst nuttige onopgemerkte taken van ons over te nemen. Kortom, ze gaan op in de massa.

In oktober vond er in de Filipijnen een aardbeving plaats en in november werd het getroffen door een tyfoon. Het is een plek waar de natuur zich keer op keer op een verwoestende manier manifesteert. Je kunt het de mensen die in dit land geboren worden moeilijk kwalijk nemen dat zij hun heil ergens anders zoeken. Inmiddels is arbeid dan ook het grootste exportproduct van het land geworden en draait de economie op geld dat veelal wordt verdiend achter de voordeuren van de upperclass in het Midden Oosten en het Westen. Op veel plekken kan dit niet anders dan in de illegaliteit. Ook in Nederland liggen er allerlei gevoeligheden op de loer als je bijvoorbeeld als huishoudelijk werker wilt werken. De commissie 'Dienstverlening aan Huis', die op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is samengesteld, is er druk mee. Terwijl deze regelgeving nog onder de loep ligt blijft het in ons land heel gewoon om 'de poets' zwart uit te betalen, en is er een grijs gebied waar eigenlijk niemand van op de hoogte is. De illegaliteit blijft op de loer liggen en ondanks dat PvdA voorzitter Spekman de strafbaarstelling van illegaliteit als een waardeloze maatregel betitelde zag hij dat zijn partij de maatregel begin dit jaar onderdeel maakte van de grote ruilhandel om tot een regeerakkoord te komen. En dan gaat de schoen zo langzamerhand steeds meer wringen.

Om er achter te komen wat er allemaal speelt organiseert LhGWR een avond waar drie vertegenwoordigers van Filipijnse arbeidsmigranten hun licht laten schijnen op de huidige situatie. Welke signalen geeft de politiek nu daadwerkelijk af en hoe zouden we de discussie de noodzakelijke diepgang kunnen geven die deze migranten verdienen? Zijn en blijven we als Nederlanders de filantropische goeddoener en schermen we de deur naar onze arbeidsmarkt verder af, of kunnen we een structurele bijdrage leveren aan de vlucht voor het natuurgeweld?

In 2009 maakte Xiaoxiao Xu de serie Wenzhou over de stad van waar ze op 15-jarige leeftijd naar Nederland emigreerde. In deze serie worden distantie en persoonlijke betrokkenheid met elkaar afgewisseld. Tijdens haar verblijf, voelde zij zich vereenzelvigd met de stad maar tegelijkertijd ook een buitenstaander. Vergelijkbaar met de situatie waarin ze zich in Nederland bevindt. In een unheimisch en tevens liefdevol verhaal, wordt haar relatie met de stad voelbaar.
Begin dit jaar werd Xu geselecteerd voor een prestigieus project dat Noorderlicht introduceerde: Het Vervolg. Met deze selectie als inspirerende motivator, keerde Xu terug naar haar geboorteomgeving om dieper in te gaan op haar persoonlijke herinneringen en de veranderende omgeving aldaar. Dit keer gesterkt met een hoeveelheid verhalen van Chinese Nederlanders die net als zij hun families achterlieten om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen.

De tentoonstelling A Nation Outside A Nation van Nadine Stijns bij LhGWR in Den Haag vertelt over de manier waarop arbeidsmigranten uit de Filipijnen zich staande houden in hun 'tijdelijke' leef- en werkomgeving. Ze laat zien hoe de familieband met de mensen in het thuisland in stand wordt gehouden door pakketten vol liefde te sturen, en met messcherpe steken verhaalt Stijns over mensen die al acht jaar lang hun kinderen niet hebben gezien omdat ze hen een betere toekomst willen geven. Zodra je dat ziet komen er direct vragen in je op; Hoe zou ik het vinden om mijn kinderen acht jaar lang niet te zien omdat je aan de andere kant van de wereld je in het zweet werk om een huis schoon te houden. Zoals de voorzitter van het Europees parlement Martin Schultz, laten we zeggen een toevallig passerende bezoeker, vorige week zei; het is goed om ons te realiseren dat we zo gefortuneerd zijn en dat we onze kinderen bij ons mogen hebben.

Jonaida Santos van United Migrant Domestic Workers streeft naar erkenning van de zogenaamde migrant domestic workers, en maakt zich sterk voor hun rechten. De organisatie beoogt gelijke rechten voor arbeidsmigranten als de arbeiders in het gastland. Zij stelt dat iedere migrant domestic worker  recht heeft op een relatie met hun geliefden, dat zij zonder angst door het leven kunnen gaan in een democratische waardige en fatsoenlijke omgeving. UMDW streeft er naar om de arbeidsmigranten in Nederland te verenigen. De organisatie is onderdeel geworden van Abvakabo/FNV die alle arbeidsmigranten die werkzaam zijn in privé-huishoudens als reguliere en gelijkwaardige arbeiders erkent. Inmiddels is UMDW onderdeel van FNV Bondgenoten.

Grace Cabactulan is sinds jaar en dag actief voor Filipijnse arbeidsmigranten door het creëren van banen en het opzetten van uiteenlopende platforms. Vanwege haar politieke betrokkenheid tegen Marcos’ dictatorschap ontvluchtte ze, samen met haar Nederlandse man en haar twee kinderen, in het begin van de jaren tachtig de Filipijnen. In Nederland bleef ze lang politiek actief door zich in te zetten voor een clandestiene verzetsbeweging terwijl ze ook welzijnswerk verrichtte. In het begin van de jaren negentig verliet zij het politieke podium en stortte zich helemaal op het helpen van arbeidsmigranten. Op dit moment is Cabactulan voorzitter van stichting Habagat, die zich sterk maakt om de economische, sociale en politieke situatie van migranten te verbeteren en duurzaam te investeren in de Filipijnen.

Rohlee de Guzman is een onafhankelijke consultant/adviseur en voorzitter van ENFiD NL, de Nederlandse tak van The European Network of Filipino Diaspora. Dit Europese netwerk bestaat inmiddels uit 16 nationale vertakkingen. ENFiD heeft het verenigen van Fillipijnse migranten in Europa hoog in het vaandel, en ondersteunt hen op uiteenlopende manieren. Het formuleren van een eenduidig geluid naar zowel de Filipijnse overheid als overheden in de gastlanden staat daarbij voorop.
ENFiD NL bestaat uit representanten van zeven verschillende Nederlandse Filipijnse organisaties wiens doelen variëren van het promoten van de Filipijnse cultuur tot het representeren bij overheidsgerelateerde zaken.Talk with Nadine Stijns and Xiaoxiao Xu

Vrijdag 13 december
Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur

English

Together with ENFiD NL we would like to invite you for a Friday night filled with presentations and debate. Our current exhibitors Nadine Stijns and Xiaoxiao Xu will talk about their work. In addition we invited three inspired representatives of the Filipino community in the Netherlands to talk about their organizations. During the evening we will look at the personal effects of migration and we zoom in on the living conditions of Filipino migrant workers in the Netherlands. The current political agenda is full of relevant topics such as the criminalization of illegality and the appointment of the Commission "Dienstverlening aan huis" by Minister Asscher. Join us!


With Nadine Stijns, Xiaoxiao Xu, Jonaida Santos of Migrant Domestic Workers United, Grace Cabactulan of stichting Habagat and Rohlee de Guzman of ENFiD NL.
Special thanks to ENFiD NL.
At the age of fifteen Xiaoxiao Xu emigrated from the city Wenzhou to the Netherlands. In 2009 she went back to portray her hometown that resulted in a series of pictures in which alienation and personal involvement are interspersed with each other. During her stay she identified with the city through her memories, but also experienced the status of being an outsider. Similar to the situation she is in in the Netherlands. In an unheimisch and at the same time loving story, her relationship with the city becomes tangible.
Early this year, Xu was selected for a prestigious project introduced by Noorderlicht Photo Festival. With this selection as inspiring motivator Xu returned again to elaborate on her personal memories and the changing environment of Wenzhou.

The exhibition A Nation Outside A Nation of Nadine Stijns is about the way migrant workers from the Philippines assert themselves in their 'temporary' living and working environment. Stijns shows insights in the way the relationship with the people back home is maintained by sending packages filled with love. But she also tells us about migrant workers who haven’t seen their children for eight years in order to give them a better future. If you are confronted with this you immidiately ask yourself; how would I feel, not being able to see my child for eight years because you are at the other side of the world working to keep someone’s house clean. As the President of the European Parliament Martin Schultz, a coincidental passing visitor, said last week; it is good to realize that we are fortunate and it is a privilige to have your kids with around.

Through United Migrant Domestic Workers Jonaida Santos is working on recognition of domestic work and supports the campaign for regularization. They envision a world where the basic rights of the migrant domestic workers is respected and recognized by the people and states they live in. Every migrant domestic worker should be able to live in contentment with the people they love, without fear and they should be able to live in democracy, decency and dignity. UMDW works to unite the migrant workers in the Netherlands,with unified efforts in campaigning for regularization. UMDW joined the Trade Union (Abvakabo/FNV) that recognizes all the migrant domestic workers in private households as workers. It is now a member of FNV Bondgenoten.

Grace Cabactulan is a migrant development networker, who has been involved with Filipino's organizing work and building platforms for migrants in the Netherlands for decades now. Due to political involvement against the Marcos dictatorship she fled the Philippines in the early eighties with her Dutch husband and two kids. In the Netherlands, she continued her political involvement by taking part in a clandestine resistance movement and at the same time doing cultural and solidarity work. In the early nineties she got out of the political movement. Since then she has been involved with migrants. She currently is the chairman of Stichting Habagat which advocates migrant empowerment and sustainable development in the Philippines.

Rohlee de Guzman is an independent consultant/advisor and chairman of ENFiD NL, the Dutch chapter of the European Network of Filipino Diaspora. The European network currently holds 16 country chapters. ENFiD’s vision is to unite the Filipino migrants in Europe, provide support in areas defined by the local chapters and create a unified voice of the Filipinos to the Philippine government as well as to the governments of the host countries.
ENFiD NL is composed of representatives of seven Filipino organisations in the Netherlands whose agenda varies from promoting the Philippine culture to providing social welfare assistance to needy countrymen/women to lobbying and advocacy for the rights of Filipino migrant workers. 
     
 
     
  Met regelmaat vinden er allerlei activiteiten plaats bij LhGWR die voor iedereen toegankelijk zijn.
19-02-2017, 12:00-17:30
Fotoboek!Archief

04-02-2017, 15:00-17:00
Collectors Talk

21-01-2017, 15:00-17:00
Collectors Talk

27-01 / 30-01 2017
Book Case Study VI

10-12-2016, 15:00-17:00
Book signing Lana Mesic

21-01-2016, 19:30-21:30
Boeklancering
Marleen Sleeuwits


19-12-2015, 15:30-17:00
Rondleiding Lana Mesic

15-09-2015, 13:00-15:00
Lezing Cristina de Middel

15-09-2015
Lecture Day BCS V

14 t/m 17 sept 2015
Book Case Study V

05-09-2015
Museumnacht

01-07-15
Boekpresentatie
Trapped in Suburbia


29-05-15
Hoogtij

06-06-2015
Finissage '6'

11-04-15
Finissage Alexandra Crouwers / Presentatie Salvo

06-03-16
Hoogtij

15-02-15
Fotoboek!

17-01-14
Rondleiding en finissage: Sjoerd Knibbeler | Lucian Wester

28-11-15
Hoogtij

09-11-14
Art Walk With Me

08-11-14
Lancering publicatie Miriam Donkers

25-10-14
Finissage: Doug's cabin | Karianne Bueno

13-09-14
Artist Talk: Kim Knoppers + Karianne Bueno

16 t/m 19 sept 2014
Book Case Study IV

26-09-14
Hoogtij

28-09-14
Art Walk With Me

30-08-14
Artist Talk: Taco Hidde Bakker + Stephan Keppel

21-06-14
Artist Talk Maurice van Es

29-06-14
Art Walk With Me

25-05-14
Art Walk With Me

30-05-14
Hoogtij

27-04-14
Art Walk With Me

12-04-14
Rondleiding met Marleen Sleeuwits en Mémé Bartels


11-04-14
Atist Talk met Marleen Sleeuwits en Mémé Bartels o.l.v. Edo Dijksterhuis

14-02-14
Context!
met Sarah Carlier, Jan Rosseel, Joyce Roodnat en Sara-Lena Maierhofer


07-03-14
Hoogtij

13-12-13
Talk with Nadine Stijns and Xiaoxiao Xu

22-11-13
Multiple Booklaunch Satellietgroep

29-11-13
Fundraise Karaoke tijdens Hoogtij

27-10-13
Art Walk With Me

27-09-13
Boeklancering Nadine Stijns
Unseen Photo Fair


27-09-13
Artist talk Lana Mesic
Unseen Photo Fair


27-09-13
Hoogtij

29-09-13
Art Walk With Me

03-09-13 t/m 06-09-13
Book Case Study

07-07-13
Rondleiding met aanvullend programma

30-06-13
Art Walk With Me

14-06-13
Boekpresentaties:
Daan Paans
Niels Blekemolen
Indre Klimaite


26-05-13
Wood-Collar In het Kader van Liefhertje

26-05-13
Art Walk With Me

31-05-13
Hoogtij

12-05-13
Rondleiding

14-04-13
Hanemaai In het Kader van Liefhertje

08-03-2013
Tentoonstelling HKU
tijdens Hoogtij #32


16-02-13
Rondleiding | Presentatie | Discussieavond

01-02-13
Presentatie De Intuitiefabriek

27-01-13
De Intuitiefabriek In het Kader van Liefhertje
 
     

 

   
     
 
  Copyright (C) 2017 Liefhertje en De Grote Witte Reus Den Haag / All rights reserved / Disclaimer
Thanks to: Europese Unie, Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, Hofstad Hosting
  Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaaktmet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.